Sdílet na Twitteru Sdílet na FB

Prevence nežádoucích jevů

Za sociálně patologické jevy se považují v prostředí školy zejména různé druhy závislostí (na cigaretách, alkoholu, drogách), patologické hráčství, šikanování, záškoláctví, virtuální závislosti, projevy rasismu.

Na GSS Mikulov, pracoviště Purkyňova 6 pracuje metodička prevence Mgr. Dagmar Břečková, proškolená dle Národních vzdělávacích osnov a s osvědčením pro tuto práci.  Preventivní témata jsou zapracována do Školního vzdělávacího programu zejména v předmětu občanská výchova a v průřezových tématech.

Dále je zpracován Minimální preventivní program, který je k nahlédnutí níže.

Studenti i rodiče se na ní mohou obracet s výše uvedenými problémy v konzultačních hodinách nebo kdykoliv dle domluvy. Bude jim navržena možnost řešení, zejména orientace na odborníky v této oblasti.

Dále je možné:

 • Vypůjčit si odpovídající literaturu,
 • absolvovat osobnostní testy,
 • informovat se o těchto jevech na nástěnce,
 • účastnit se přednášek,
 • spolupracovat v rámci interaktivních pořadů,
 • zpracovávat některé z témat a prezentovat ho spolužákům,
 • shlédnout zajímavé video k této problematice.

Kontakty

 • Školní metodik prevence, Mgr. Dagmar Břečková dagmar.breckova@gssmikulov.cz, 519 510 680, konzultační hodiny ve středu  14.30-15.30 hodin nebo dle dohody, Purkyňova 6, přízemí dveře č. 010
 • Okresní metodik prevence, Mgr. H. Adamusová, 519 373 996
 • Pedagogicko-psychologická poradna Mikulov 519 511 386
 • Pedagogicko-psychologická poradna Břeclav 519 322 139
 • Modrá linky důvěry pro děti a mládež Brno 549 241 010
 • Linka bezpečí pro děti (zelená linka) 800 155 155

 MPP - 2014-15 Purkyňova 6