Sdílet na Twitteru Sdílet na FB

Historie školy

Učňovská škola byla zřízena ve školním roce 1962/63 v areálu žákovského domova (bývalé piaristické koleje), SVVŠ, ul. Komenského 7. Ředitelem UŠ byl jmenován Karel Fiala.

            Výuka byla zahájena v učebních oborech: strojní zámečník a chladírenský mechanik. Žáci vykonávali praxi ve Strojírnách masného průmyslu v Mikulově.

            Od školního roku 1963/64 byla na podnět JmKNV přistoupeno k rozdělení budov bývalého piaristického gymnázia mezi učňovskou školu a SVVŠ. Ředitelem byl jmenován Vladimír Ježek (ve funkci od září 1963 do června 1967). Rozšířena byla i vzdělávací nabídka o učební obor prodavačka potravinářského zboží. Po odchodu pana ředitele Ježka byl v červenci 1967  jmenován do funkce ředitele UŠ Jan Brumovský.

            V dalších letech bylo zřízeno elokované pracoviště UŠ při NHKG mostárna Hustopeče, kde byl vyučován nový učňovský obor montér ocelových konstrukcí. V roce 1968 bylo zřízeno Učňovské středisko při SMP Mikulov, kde  byla zajišťována dílenská výuka kovooborů. Průběžně byla rozšiřována i vzdělávací nabídka.

Ve školním roce 1973/74 byla následující nabídka:

montér ocelových konstrukcí

strojní zámečník

provozní zámečník

chladírenský mechanik

prodavačka smíšeného zboží

prodavačka potravinářského zboží 

            V roce 1979 dochází ke změně názvu UŠ na Střední odborné učiliště v Mikulově, Purkyňova 6. Až do roku 1983, kdy byl jmenován ředitelem školy JUDr. Jan Wasserburger, řídí dále školu Jan Brumovský. V průběhu let se rozšiřovala dále i vzdělávací nabídka. Některé obory byly průběhu let naopak znovu utlumeny.

            Dne 1. 3. 1992 je do funkce ředitele SOU Mikulov jmenován Ing. Josef Michna. V období jeho působení se SOU spojilo  s OU v Mikulově (od 1. 7. 2005), které poskytovalo vzdělávací nabídku pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Tuto funkci vykonává až do 31.12.2011, kdy bylo v rámci restrukturalizace školské sítě spojeno Gymnázium v Mikulově a SOU v Mikulově v jeden subjekt a ředitelem  spojené školy byl jmenován Mgr. Jiří Souchop.

Vyučované učební obory v průběhu existence školy:

řezník – uzenář                                              1986 -1991

obráběč kovů                                                 1981 – 1994

chladírenský mechanik                                  do roku 1996

brašnář – sedlář                                              1986 – 1997

elektromechanik pro rozvodná zařízení         1992 – 1995

kuchař číšník pro pohostinství                       1991 – doposud

dámská krejčová                                            1991 – 2006

prodavačka smíšeného zboží                         do roku 2002

technickoadministrativní pracovník              1993 – 2000

cukrář                                                             1994 – doposud

zámečník                                                        2000 – doposud

Studijní obory:

obchodní pracovník                                       1993 -1997

kuchař                                                            1993 – 1997

číšník                                                             1993 – 1997

obchodní pracovník (5letý, 2stupňový)         1994 – 2000

obchodník (4letý)                                          1998 – 2013

Obory vzdělávání v roce 2014/2015

Hotelnictví a cestovní ruch

Kuchař - číšník

Cukrář

Strojní mechanik