Sdílet na Twitteru Sdílet na FB

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství je služba určená studentům, jejich rodičům a pedagogickým pracovníkům. Těžištěm práce výchovného poradce je pomoc při profesní orientaci studenta, prevence a řešení školních a výchovných problémů. Cílem je zdárný průběh studia a úspěšný osobnostní rozvoj studenta. Všechny získané informace jsou důvěrné a v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Můžete využít i schránku důvěry nebo emailovou komunikaci s výchovným poradcem.

Na Gymnáziu Mikulov pracuje jako výchovná poradkyně PaedDr. Svatava Palíšková, která absolvovala specializační studium pro VP na UP v Olomouci a získala osvědčení k vykonávání této funkce.

Konkrétní příklady práce výchovného poradce:

 • Seznámení studentů nových tříd s formami a způsobem studia na naší škole, adaptační kurzy na začátku školního roku.
 • Podpora studentů při zvládání adaptačních potíží při vstupu na gymnázium
 • Konzultace a informace o možnostech studia na VŠ, přípravných kurzech pro studenty  maturitních tříd, dnech otevřených dveří jednotlivých VŠ, veletrzích vzdělávání apod.
 • Pomoc se studiem ve zvláštních situacích (specifické poruchy učení, individuální studijní plán, neprospěch, práce s mimořádně nadanými studenty...)
 • Pomoc při řešení vztahových obtíží a složitých životních situací (pozice ve třídě, vztahy mezi studenty a učiteli, deprese, anorexie, psychické problémy, složité osobní situace…)
 • Ve spolupráci se školní metodičkou prevence (Mgr. Jana Šlancarová) řešení problémů v oblasti prevence sociálně patologických jevů (alkohol, drogy, šikana, záškoláctví,...)
 • Spolupráce s odborníky mimo školu (pedagogicko-psychologická poradna, střediska výchovné péče, orgány státní  správy, úřady práce..), zajišťování přednášek, besed atd.
 • Nabídka odborné literatury, osobnostní a jiné testy
 • Pomoc při řešení problémů s organizací přípravy k maturitě, informace nezbytné pro správné rozhodnutí o dalším studiu, pomoc při volbě přípravných kurzů k přijímacím zkouškám, pomoc při vyplňování přihlášek na VŠ, informace o studiu v zahraničí, rady, jak postupovat při odvolacím řízení v případě nepřijetí na VŠ.

Kontakty

 • Školní výchovná poradkyně, PaedDr. Svatava Palíškovás.paliskova@gymik.cz, , konzultační hodiny
 • Pedagogicko-psychologická poradna Mikulov 519 511 386
 • Pedagogicko-psychologická poradna Břeclav 519 322 139
 • Modrá linky důvěry pro děti a mládež Brno  549 241 010
 • Linka bezpečí pro děti (zelená linka) 800 155 155