Sdílet na Twitteru Sdílet na FB

Profil absolventa gymnázia

Absolvent Gymnázia Mikulov je připravován pro studium na vysokých školách všec směrů. Díky vzdělanostnímu základu může také nalézt uplatnění na trhu práce jako adaptabilní síla a na vyšších odborných školách. 

Absolvent:

  • umí efektivně využívat různé strategie učení, hledá a rozvíjí postupy ve svém učení,
  • kriticky přistupuje ke zdrojům informací
  • při řešení problémů umí pracovat samostatně
  • zvládá efektivně využívat dostupné prostředky komunikace
  • uplatňuje kritické myšlení
  • cílevědomě a s ohledem na své osobní předpoklady rozhoduje o dalším vzdělávání a budoucí profesi, ovládá laboratorní a digitální techniky, je obeznámen s podstatou podnikání.